Siltalaina

 

Julkinen rahoittaja (Tekes, ELY, EU) maksaa projektikustannukset monesti jälkikäteen, jolloin yrityksen on katettava projektikustannukset ensi vaiheessa itse. Tämä voi aiheuttaa yritykselle taloudellisia haasteita selvitä projektista ja normaalista liiketoiminnasta samanaikaisesti. Siltalainan avulla projekti voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa, eikä se rasita yrityksesi kassaa.

Siltalainaa voi hakea missä tahansa projektin vaiheessa, maksimissaan projektin kokonaissumman verran. Myös omarahoitusosuus projektista on mahdollista kattaa lainan avulla Yritys voi lähteä hakemaan rahoitusta jätettyään hakemuksen julkiselle rahoittajalle tai kun projekti on jo käynnissä. Euromääräisesti suurempien ja ajallisesti pidempien projektien aikana yrityksellä on mahdollisuus hakea useampaan kertaan siltalainaa maksamalla edellinen laina takaisin projektin väliraportin ja -maksatuksen yhteydessä.

Siltalainan avulla yrityksesi saa projektiin tarkoitetut rahat etukäteen, jolloin projekti voidaan toteuttaa tehokkaasti aikataulussa

Yrityksesi voi hakea siltalainaa missä tahansa projektin vaiheessa. Laina-aika ja –määrä voidaan mitoittaa yrityksesi tarpeen mukaan

Siltalainalla on helppo varmistaa projektin kokonaisrahoituksen riittävyys

Lainalle ei vaadita reaalivakuuksia, jolloin mahdolliset vakuudet voidaan säästää muiden investointien rahoittamiseen

Lainalle ei vaadita reaalivakuuksia, jolloin mahdolliset vakuudet voidaan säästää muiden investointien rahoittamiseen

Lainan takaisinmaksu tapahtuu projektin päätyttyä ja julkisen rahoittajan maksatuksen jälkeen. Yrityksellä on myös oikeus maksaa laina takaisin ennen eräpäivää

Siltalainan hakeminen tapahtuu kokonaan sähköisesti, jolloin asiointi on helppoa ja nopeaa

Siltalaina-esimerkkejä

Tekes

Tekes-avustusprojekti

100 000€ / Projektiaika: 6kk

Yritys hakee Fundulta projektin alussa 50 000 euron siltalainan, jonka avulla toteuttaa projektin aikataulussa, suunnitellussa kuudessa kuukaudessa. Tekesin maksettua lupaamansa avustuksen yritykselle, pystyy yritys suorittamaan siltalainan takaisinmaksun.

Jos yritys toteuttaa projektin edellä suunnitellulla aikataululla ja Tekes on maksanut avustuksen, voi yritys maksaa siltalainan myös ennen eräpäivää, jolloin kertynyt korko maksetaan vain todellisilta korkopäiviltä.

Tekes

Tekes-lainaprojekti

300 000 euroa / projektiaika 18kk

Yritys on saanut positiivisen päätöksen Tekesiltä lainaprojektilleen. Yrityksen väliraportointi ja projektin maksatus on jaettu neljälle raportointijaksolle, jolloin jokainen on keskimäärin 75 000 euron suuruinen. Yritys voi hakea siltalainaa jokaiselle raportointijaksolle erikseen. Tällöin yritys hakee siltalainaa 75 000 euroa / raportointijakso.

Yritys toteuttaa projektin ensimmäiseen väliraporttiin asti ja Tekesin maksaessa ensimmäisen 75 000 euron maksatuksen, yritys maksaa 75 000 euron siltalainan takaisin ja voi samalla hakea uuden siltalainan seuraavaa raportointijaksoa varten. Näin yritys voi toteuttaa koko projektin, pilkkomalla sitä pienempiin osiin. Yrityksen taloudelliset riskit eivät nouse suuriksi ja projektia on helpompi hallita raportointijaksojen kautta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tekes-avustusprojekti

100 000€ / Projektiaika: 6kk

Yritys hakee Fundulta projektin alussa 50 000 euron siltalainan, jonka avulla toteuttaa projektin aikataulussa, suunnitellussa kuudessa kuukaudessa. Tekesin maksettua lupaamansa avustuksen yritykselle, pystyy yritys suorittamaan siltalainan takaisinmaksun.

Jos yritys toteuttaa projektin edellä suunnitellulla aikataululla ja Tekes on maksanut avustuksen, voi yritys maksaa siltalainan myös ennen eräpäivää, jolloin kertynyt korko maksetaan vain todellisilta korkopäiviltä.

logo-dark@2x

Tekes-avustusprojekti

100 000€ / Projektiaika: 6kk

Yritys hakee Fundulta projektin alussa 50 000 euron siltalainan, jonka avulla toteuttaa projektin aikataulussa, suunnitellussa kuudessa kuukaudessa. Tekesin maksettua lupaamansa avustuksen yritykselle, pystyy yritys suorittamaan siltalainan takaisinmaksun.

Jos yritys toteuttaa projektin edellä suunnitellulla aikataululla ja Tekes on maksanut avustuksen, voi yritys maksaa siltalainan myös ennen eräpäivää, jolloin kertynyt korko maksetaan vain todellisilta korkopäiviltä.

Premium partner

Yhteistyökumppanimme Clients´ Finland auttaa tarvittaessa kokemuksellaan muotoilemaan hankkeesi, hakee rahoituksen soveltuvimmasta rahoitusohjelmasta sekä hoitaa raportoinnin puolestasi.