Siltalaina

 

Siltalaina on tarkoitettu yritysten julkisrahoitteisten projektien toteuttamiseen, julkisrahoittajan rahoituspäätöksen ja varsinaisen maksatuksen väliajalle. Lainat ovat kertalyhenteisiä eli pääoma ja korko maksetaan takaisin projektin päätyttyä julkisrahoittajan maksaessa osuutensa – näin lainan takaisinmaksu on helppoa eikä projektin toteuttaminen rasita yrityksesi kassaa.

Matalampi korko

Koronmäärityksessä otetaan huomioon julkisrahoittajan positiivinen rahoituspäätös ja sen kautta yritykselle tuleva lainan takaisinmaksua helpottava julkinen rahoitus. Tämä vaikuttaa lainan korkoon alentavasti.

Joustava rahoitus

Siltalainaa voit hakea joustavasti missä tahansa projektin vaiheessa. Sitä voi myös käyttää täydentävänä rahoituksena varmistamaan projektin kokonaisrahoitus.

Pääoman tehokas käyttö

Rahoittamalla projektisi toteutuksen lainarahoituksella, voit käyttää projektista vapautuneen pääoman muihin, mahdollisesti tuottavampiin investointeihin.

Yrityslaina

 

Yritykset voivat hakea yrityslainaa monipuolisiin rahoitustarpeisiin. Lainat ovat reaalivakuudettomia ja takaisinmaksu voidaan järjestää yrityksen tarpeiden mukaan – joko kuukausittain tai kokonaisuudessaan vasta laina-ajan päätyttyä. Lainarahoitusta voi hakea kymmenestä tuhannesta eurosta aina miljoonaan euroon asti.

Helppo hakea

Yrityslainan hakeminen onnistuu helposti ja saat korkotarjouksen muutamassa päivässä. Koko prosessi onnistuu sähköisesti ilman ylimääräistä byrokratiaa ja papereiden pyörittelyä.

Ei reaalivakuuksia

Lainoille ei vaadita reaalivakuuksia, eli voit säästää ne esimerkiksi pidempiaikaista pankkirahoitusta varten. Voit myös yhdistää reaalivakuudettomat Fundu-lainat reaalivakuudellisiin pankkilainoihisi kokonaisrahoituksen järjestämiseksi.

Joustava

Lainamäärä, -aika ja takaisinmaksuohjelma voidaan räätälöidä yrityksesi tarpeen mukaan. Tarvittaessa Fundu voi toimia pidempiaikaisenakin rahoituskumppanina, rahoittaen liiketoimintaasi aina tarvittaessa.

Vaihtovelkakirjalaina

 

Vaihtovelkakirjalaina (vvk-laina) on yleisnimitys kaikille lainoille, joissa on vaihto-oikeus osakkeisiin. Laina voi olla vieraan pääomanehtoinen tai pääomalaina. Tyypillisesti vaihtovelkakirjalaina on bullet-laina eli se maksetaan kerralla takaisin lainantakaisinmaksupäivänä. Vaihtovelkakirjalainalla ei yleensä ole vakuutta. Korko on tyypillisesti kiinteä. Vaihtovelkakirjalaina ei paranna yhtiön omaa pääomaa, joten sillä ei voi parantaa yhtiön vakavaraisuutta.

Vaihtovelkakirjalaina sopii tuotekehitysvaiheen ohittaneille ja nopeasti kasvaville yrityksille mahdollistamaan niiden tarvitsemat kasvuinvestoinnit. Yritys voi rahoituksen turvin kasvattaa yhtiön arvoa ennen listautumista tai isompaa pääomasijoituskierrosta. Vaihtovelkakirjalaina on myös hyvä instrumentti osoittaa sijoittajille yrityksen potentiaali sijoituskohteena.

Vakuudeton laina

Lainat ovat vakuudettomia, mutta yhtiöllä tulle olla kassavirtaa sekä sen tulee pystyä esittämään sijoittajille laskelmat, joiden perusteella laina pystytään maksamaan takaisin eräpäivänä.

Vaihto-oikeus osakkeisiin

Vvk-lainat sisältävät vaihto-oikeuden osakkeisiin, eli lainaa ei välttämättä tarvitse maksaa takaisin ollenkaan, mikäli sijoittajat haluavat hyödyntää tämän option.

Institutionaalisia sijoittaijia

VVK-kierrokset laaditaan yhdessä ammattimaisten sijoittajien kanssa ja niitä tarjotaan myös institutionaalisille sijoittajille.