Yrityslaina

 

Fundun yrityslainat ovat korkeakorkoisia sijoituskohteita, joiden tuotto ei juurikaan riipu markkinatilanteiden muutoksista. Sijoittajille ne tarjoavat tasaista kassavirtaa, sekä suojaa osakemarkkinoiden heilahteluilta. Fundun kautta on tarjolla eri luottoluokituksen omaavia yrityksiä, joista voit rakentaa itsellesi haluamasi riski- ja tuottopotentiaalin omaavan sijoitussalkun.

Yrityslainat voivat olla joko kuukausilyhenteisiä tai kertalyhenteisiä, jolloin lainapääoma ja sille maksettava korko maksetaan kokonaisuudessaan laina-ajan päätyttyä. Lisäksi lainoissa saattaa olla erilaisia räätälöityjä takaisinmaksuohjelmia rahoitusta hakevan yrityksen liiketoiminnan eritysluonteesta johtuen. Lainoille vaaditaan aina yrityksen vastuuhenkilöiden antama henkilökohtainen takaus koko lainasummalle.

Listaamattomien kasvuyritysten lainoissa on korkea tuottopotentiaali.

Kuukausilyhenteiset lainat mahdollistavat sijoittamisen korkoa korolle -periaatteella.

Tarjoaa osakemarkkinoiden tuotosta riippumatonta, tasaista tuottoa.

Minimisijoitus yksittäiseen lainaan on vain yhden euron, joten sijoitukset on helppo hajauttaa useampaan kohteeseen.

Minimisijoitus yksittäiseen lainaan on vain kymmenen euroa, joten sijoitukset on helppo hajauttaa useampaan kohteeseen.

Rahoitusta hakevista yrityksistä laaditut luottoluokitukset helpottavat eri kohteiden vertailua ja sijoituspäätösten tekemistä.

Sijoittaminen on täysin kulutonta. Emme peri mitään merkintä-, hallinta- tai lunastuspalkkioita.

tree

Miksi yritykset eivät hae pankista lainaa?

 

Kiristynyt pankkisääntely sekä talouden rakennemuutos ovat hankaloittaneet pk-yritysten lainansaantimahdollisuuksia. Sääntelyn myötä pankkien vakavaraisuussäädökset ovat tiukentuneet, minkä seurauksena niiden mahdollisuudet antaa riskipitoisia lainoja kasvuyrityksille ovat kaventuneet. Lisäksi talouden rakennemuutos, jossa yhä useamman yrityksen liiketoiminta perustuu koneiden ja laitteiden sijaan tietoon ja osaamiseen, on vähentänyt vakuusarvollisen omaisuuden määrää yritysten taseissa – ja siten hankaloittanut pankkirahoituksen saamista. Fundun onkin perustettu täydentämään tätä rahoitusmarkkinoille syntynyttä puutetta.