Vaihtovelkakirjalaina

 

Vaihtovelkakirjalainat ovat lainasijoituksia, joihin sisältyy optio lainan muuntamisesta osakesijoituksesi laina-ajan päätyttyä. Sijoitusmuotona ne ovatkin hyvä sekoitus lainan sopimukseen perustuvaa vakaata tuottoa ja osakesijoituksen teoriassa ääretöntä tuottopotentiaalia.

Fundun kautta tarjotaan vain parhaiden ja jo hieman vakiintuneempien kasvuyritysten vaihtovelkakirjalainoja, jotka toteuttavat erilaisia pääomajärjestelyjä vaihtovelkakirjojen avulla. Sijoittajille Fundun vaihtovelkakirjalainat tarjoavat mahdollisuuden päästä osaksi suomalaisten kasvuyritysten menestystarinoihin samoilla ehdoilla kuin ammattimaisetkin sijoittajat.

Mahdollisuus tavallista lainasijoituksia korkeampaan tuottoon.

Yhdistää lainasijoituksen vakaan tuoton osakesijoituksen korkeaan tuottopotentiaaliin.

Rahoituskierroksen ehdot laaditaan yhdessä ammattimaisten sijoittajien kanssa – Fundu-sijoittajat pääsevät kierroksiin mukaan samoilla ehdoilla.

Sijoittajalla on oikeus – ei kuitenkaan velvollisuutta – muuttaa lainasijoitus osakesijoituksesi ennalta määrätyin ehdoin.

Sijoittajalla on oikeus – ei kuitenkaan velvollisuutta – muuttaa lainasijoitus osakesijoituksesi ennalta määrätyin ehdoin.

Vaihtovelkakirjalainoja järjestetään vain parhaille kasvuyrityksille, joiden liiketoiminta on jo hieman vakiintuneempaa.

Päätöksenteon tueksi on tarjolla ulkopuolisen analyytikon laatimia analyysejä niin sijoituksen tekemiseen kuin optio-oikeuden käyttämiseen liittyen.