Siltalaina

 

Julkisrahoittajat kuten Tekes tai ELY-keskukset antavat rahoitusta pääsääntöisesti vain toteutuneiden kustannusten perusteella. Koska julkisrahoittaja maksaa vasta projektin jälkeen, on monilla yrityksillä tarvetta projektinaikaiselle rahoitukselle. Joillakin yrityksillä on kehitysprojektin lisäksi muitakin – mahdollisesti parempituottoisia – kohteita pääomalleen, kuin sitoa se julkisrahoitteisen projektin käyttöpääomaksi.

Fundun siltalainat ovatkin yrityksille houkutteleva tapa tehostaa pääoman käyttöä. Sijoittajille siltalainat tarjoavat mahdollisuuden hyötyä julkisten tukien aiheuttamasta markkinapoikkeamasta – ja ansaita hyvää tuottoa suhteessa riskiin.

Hyvää tuottoa, kohtuullisella riskillä. Voit hyötyä julkisten tukien aiheuttamasta markkinapoikkeamasta.

Laina-ajat ovat lyhyitä. Pääoma ei sitoudu kiinni pitkäksi aikaa ja yrityksen maksukyvyssä ei ehdi tapahtumaan merkittäviä muutoksia.

Analyytikon laatimat luottoluokitukset helpottavat eri kohteiden vertailua ja sijoituspäätöksen tekemistä.

Julkinen rahoittaja (Tekes,ELY,EU) on todennut lainaa hakevan yrityksen rahoituskelpoiseksi.

Julkinen rahoittaja (Tekes,ELY,EU) on todennut lainaa hakevan yrityksen rahoituskelpoiseksi.

Lainalle vaadittava henkilötakaus varmistaa, että yritys on sitoutunut lainan takaisinmaksuun.

Sijoittaminen Fundun kautta on täysin ilmaista. Emme peri mitään merkintä-, hallinta- tai lunastuspalkkioita.

Siltalaina-esimerkkejä

Tekes

Tekes-avustusprojekti

100 000€ / Projektiaika: 6kk

Yritys hakee Fundulta projektin alussa 50 000 euron siltalainan, jonka avulla toteuttaa projektin aikataulussa, suunnitellussa kuudessa kuukaudessa. Tekesin maksettua lupaamansa avustuksen yritykselle, pystyy yritys suorittamaan siltalainan takaisinmaksun.

Jos yritys toteuttaa projektin edellä suunnitellulla aikataululla ja Tekes on maksanut avustuksen, voi yritys maksaa siltalainan myös ennen eräpäivää, jolloin kertynyt korko maksetaan vain todellisilta korkopäiviltä.

Tekes

Tekes-lainaprojekti

300 000 euroa / projektiaika 18kk

Yritys on saanut positiivisen päätöksen Tekesiltä lainaprojektilleen. Yrityksen väliraportointi ja projektin maksatus on jaettu neljälle raportointijaksolle, jolloin jokainen on keskimäärin 75 000 euron suuruinen. Yritys voi hakea siltalainaa jokaiselle raportointijaksolle erikseen. Tällöin yritys hakee siltalainaa 75 000 euroa / raportointijakso.

Yritys toteuttaa projektin ensimmäiseen väliraporttiin asti ja Tekesin maksaessa ensimmäisen 75 000 euron maksatuksen, yritys maksaa 75 000 euron siltalainan takaisin ja voi samalla hakea uuden siltalainan seuraavaa raportointijaksoa varten. Näin yritys voi toteuttaa koko projektin, pilkkomalla sitä pienempiin osiin. Yrityksen taloudelliset riskit eivät nouse suuriksi ja projektia on helpompi hallita raportointijaksojen kautta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ELY-rahoitusprojekti

120 000€ / Projektiaika: 12kk

Projektin ehtona on omarahoitusosuuden hankkiminen ja sen vuoksi yritys hakee koko projektin kattavan rahoituksen Fundusta. Siltalainan turvin yritys toteuttaa projektin suunnitellussa aikataulussa ja ja ELY-keskuksen maksettua lupaamansa avustus, maksaa yritys siltalainan takaisin.

logo-dark@2x

Mikä tahansa julkisen rahoittajan projekti

Projektin koko: ei merkitystä / Projektiaika: käynnissä

Yrityksellä on projekti käynnissä ja projektin aikana yritys huomaa, että rahoituksen riittävyyden kanssa on haasteita. Jos projekti myöhästyy, eikä pysy aikataulussa, ei myöskään julkinen rahoittaja pysty maksamaan lupaamansa rahoitusta yritykselle.

Yritys voi hakea missä tahansa vaiheessa projektia siltalainan Fundusta ja toteuttaa projektinsa loppuun, jotta saa luvatun maksusuorituksen tehdystä projektista. Fundun siltalaina voi toimia myös täydentävänä rahoitusmuotona, esim. projektin loppuvaiheessa.