Siltalaina

 

Siltalaina on tavanomaista yrityslainaa hieman matalariskisempi sijoitustuote. Lainaa myönnetään vain positiivista julkista rahoituspäätöstä vastaan ja laina mitoitetaan projektin mukaan – näin pyritään osaltaan varmistamaan yrityksen lainan takaisinmaksukyky. Julkisrahoittajan tuki projektille tarjoaakin sijoittajille tilaisuuden hyötyä tukien aiheuttamasta ”markkinapoikkeamasta”.

Parempi takaisinmaksukyky

Siltalainaa myönnetään vain julkisrahoitteisten projektien toteuttamiseen. Julkisrahoittajan rahoituspäätös osaltaan varmistaa lainan takaisinmaksua sekä kertoo lainaa hakevien yritysten uskottavuudesta.

Lyhyt laina-aika

Siltalainat ovat tavanomaisesti lyhytaikaisia, alle vuoden mittaisia. Lyhyen laina-ajan johdosta pääoma ei ole sidottuna kohteeseen pitkäksi aikaa.

Riskienhallinta

Lainoille vaadittava henkilötakaus sekä yrityksistä laadittava yksilöllinen luottoluokitus auttavat sijoittajien riskien hallinnassa. Lisäksi julkisrahoittajan maksama tuki parantaa yrityksen lainan takaisinmaksukykyä.

Yrityslaina

 

Fundun yrityslainat ovat korkeakorkoisia sijoituskohteita, joiden tuotto ei riipu markkinatilanteiden muutoksista. Sijoittajille ne tarjoavat tasaista kassavirtaa, sekä suojaa osakemarkkinoiden heilahteluilta. Fundun kautta on tarjolla eri luottoluokituksen omaavia yrityksiä, joista voit rakentaa itsellesi haluamasi riski- ja tuottopotentiaalin omaavan sijoitussalkun.

Hyvä tuottopotentiaali

Korkeakorkoiset yrityslainat tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden hyvään korkotuottoon. Kuukausilyhenteiset yrityslainat mahdollistavat sijoittamisen “korkoa korolle” -periaatteella.

Ei ajoitusriskiä

Yrityslainojen tuotto on osakemarkkinoista riippumatonta, eikä niihin sisälly samanlaista sijoituksen ajoitukseen liittyvää riskiä kuin esimerkiksi osakesijoituksiin.

Riskienhallinta

Lainoille vaadittava henkilötakaus sekä yrityksistä laadittava yksilöllinen luottoluokitus auttavat sijoittajien riskien hallinnassa. Kuukausilyhenteisten lainojen osalta lainan takaisinmaksu jakautuu pitkälle aikavälille, mikä helpottaa lainan takaisinmaksua.

Vaihtovelkakirjalaina

 

Vaihtovelkakirjalainat ovat lainasijoituksia, joihin sisältyy optio lainan muuntamisesta osakesijoituksesi laina-ajan päätyttyä. Vaihtovelkakirjalainat ovatkin hyvä sekoitus lainan sopimukseen perustuvaa vakaata tuottoa ja osakesijoituksen teoriassa ääretöntä tuottopotentiaalia. Fundun kautta tarjottavat vaihtovelkakirjalainat ovat pääsääntöisesti hieman vakiintuneempia yrityksiä, jotka toteuttavat erilaisia pääomajärjestelyjä vaihtovelkakirjojen avulla. Sijoittajille Fundun vaihtovelakirjalainat tarjoavat mahdollisuuden päästä osaksi suomalaisten kasvuyritysten menestystarinoihin.

Oikeus vaihtaa osakkeiksi

VVK sisältää oikeuden muuttaa lainasijoitus osakesijoitukseksi. Tämän ansiosta VVK -sijoitusten tuottopotentiaali on tavallisia lainasijoituksia korkeampi.

Vain parhaille yrityksille

VVK kierroksia järjestetään vain parhaille, tuotekehitysvaiheen ohittaneille yrityksille. Yrityksistä laaditaan kattavat analyysit sijoittajien päätöksenteon tukemiseksi.

Ammattilaisten ehdoilla

Rahoituskierrokset järjestetään yhdessä ammattimaisten sijoittajien kanssa ja Fundu-sijoittajat pääsevät mukaan samoilla ehdoilla.