Sijoita

Fundun kautta sijoittaminen kasvuyrityksiin on helppoa. Palvelun kautta saat mahdollisuuden hyvään tuottoon kohtuullisella riskillä. Palvelun käyttäminen on sijoittajille ilmaista, joten kulut eivät pääse syömään tuottojasi.

Hae rahoitusta

Fundun kautta voit hakea rahoitusta yrityksesi tarpeisiin – nopeasti ja vaivattomasti. Rahoitus voidaan räätälöidä tilanteesi mukaan ja korko määräytyy yrityksellesi tehtävän yksilöllisen luottoluokituksen perusteella.

Avoimet siltalainat

siltalaina-bg

Uusi sijoituskohde tulossa

Siltalaina on tarkoitettu yritysten julkisrahoitteisten projektien toteuttamiseen, julkisrahoittajan rahoituspäätöksen ja varsinaisen maksatuksen väliajalle. Lainat ovat kertalyhenteisiä eli pääoma ja korko maksetaan takaisin projektin päätyttyä julkisrahoittajan maksaessa osuutensa – näin lainan takaisinmaksu on helppoa eikä projektin toteuttaminen rasita yrityksesi kassaa. Voit hakea Fundun kautta siltalainaa missä tahansa vaiheessa projektia.

Tutustu lainaan

Avoimet yrityslainat

yrityslaina-dark

MGF Melius Group Finland Oy   50.000 €   8 %   16 kk

Yritys hakee Fundun kautta lisärahoitusta kasvuun. Yritys sai sijoituksia viime kierroksella 43 000 euroa. Syksyn kasvunäkymät ovat suurehkot ja yritys kaipaa lisärahoitusta taloyhtiöasiakkaiden verkkoratkaisujen toteuttamiseksi. Rahoitustarve pitää sisällään alkuinvestointeja laitteistoihin ja investointeja laitesaliin, jotta yritys pystyy toteuttamaan isoimpien asiakkaiden tarpeet parhaimmalla mahdollisella palvelutasolla.

Tutustu lainaan

yrityslaina-light

VuoFit Oy   65.000 €   11 %   16 kk

VuoFit Oy hakee rahoitusta käyttöpääomaan ja kasvavan toiminnan vaatimiin investointeihin, kuten uusien kurssien lanseeraukseen, brändin ja markkinnoinin uudistamiseen sekä laajentuvan varustekaupan uuteen aloitusvarastoon. Asiakasmäärän jatkuvan kasvun vuoksi tiloja on laajenettu ja varustelua parannettu merkittävästi kesällä 2016, myös kurssitarjontaa laajennetaan syyskaudella noin 30%, minkä myötä jäsenmäärän arvioidaan kasvavan 500:een lokakuuhun mennessä, jolloin kuukausittainen liikevaihto on noin 45-50 tuhatta euroa.

Tutustu lainaan

Yhteistyö­kumppanit

Lähitapiola
Tekes
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Sijoittaja.fi
Solinor
Clients Oy