Sijoita

Fundun kautta sijoittaminen kasvuyrityksiin on helppoa. Palvelun kautta saat mahdollisuuden hyvään tuottoon kohtuullisella riskillä. Palvelun käyttäminen on sijoittajille ilmaista, joten kulut eivät pääse syömään tuottojasi.

Hae rahoitusta

Fundun kautta voit hakea rahoitusta yrityksesi tarpeisiin – nopeasti ja vaivattomasti. Rahoitus voidaan räätälöidä tilanteesi mukaan ja korko määräytyy yrityksellesi tehtävän yksilöllisen luottoluokituksen perusteella.

Avoimet siltalainat

siltalaina-bg

Siltalaina

Siltalaina on tarkoitettu yritysten julkisrahoitteisten projektien toteuttamiseen, julkisrahoittajan rahoituspäätöksen ja varsinaisen maksatuksen väliajalle. Lainat ovat kertalyhenteisiä eli pääoma ja korko maksetaan takaisin projektin päätyttyä julkisrahoittajan maksaessa osuutensa – näin lainan takaisinmaksu on helppoa eikä projektin toteuttaminen rasita yrityksesi kassaa. Voit hakea Fundun kautta siltalainaa missä tahansa vaiheessa projektia.

Tutustu siltalainaan

Avoimet yrityslainat

yrityslaina-bg

IM-Elektro Oy   50.000 €   8,5 %   12 kk 20 pv

IM-Elektro Oy hakee nyt toista erää yhteensä 150.000 euron rahoitushakemuksestaan kerättyään ensimmäisen erän, 50.000 euroa, menestyksekkäästi vain muutamassa päivässä marraskuun alussa. Rahoitusta yritys hakee käyttöpääomaksi tilausten toimittamiseen. Tilauksia yrityksellä on tällä hetkellä yhteensä yli 1,5 miljoonan euron edestä.

Tutustu lainaan

yrityslaina-dark

Neona Oy   40.000 €   9,4 %   12 kk 17 pv

Neona Oy hakee rahoitusta alkavalle kehityshankkeelleen. Kehityshankkeen avulla Neona tulee muokkaantumaan konsultointitaloksi, joka tuo teknologian kiinteäksi osaksi liiketoiminnan konsultointia erityisesti mikroyrityksille. Tämä tarkoittaa investointeja yksinkertaisten teknologiatyövälineiden osaajien palkkaamiseen, alustojen rakentamiseen sekä nykyisen osaamisen monistamiseen teknologiaa hyödyntäen. Lähdetään liikkeelle yksinkertaisista webinaareista ja verkkokauppatuotteista ja edetään kohti koulutusjärjestelmien tuottamista.

Tutustu lainaan

yrityslaina-bg

Helsinki School of Digital Marketing Oy
60.000 €   11 %   48 kk 19 pv

Helsinki School of Digital Marketing Oy hakee Fundun kautta rahoitusta tukemaan yrityksen nopeaa kasvua. Yritys rakentaa B2B ja B2C verkkokauppoja sekä suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää asiakkaidensa sähköistä markkinointia. HSDM Oy:llä on alkamassa useita uusia projekteja ja asiakkuuksia, joiden hoitaminen edellyttää lisäresurssien hankkimista: rahoituksen turvin onkin tarkoitus palkata yksi ohjelmoija sekä yksi asiakasvastaava/myyntipäällikkö.

Tutustu lainaan

yrityslaina-dark

Eduway tmi   15.000 €   12 %   24 kk 17 pv

Eduway tmi hakee yhteensä 30.000 euron rahoitusta yrityksen toiminnan ammatillistamiseen ja kehittämiseen. Eduway keräsi aikaisemmalla lainakierroksellaan 15.000 euroa ja hakee nyt lisärahoitusta. Tavoite on rakentaa uusia tuotteita ja kasvattaa liiketoimintaa monipuoliseksi. Haettavan rahoituksen avulla pystymme uudistamaan toimintaa ja lisäämään näkyvyyttä. Myös majoitustilojen laadun ja oheispalvelujen kehittäminen on toiminnan painopistealue. Rahoitus mahdollistaa verkostoitumisen kautta myös ammatillisen yritysyhteistyön lisäämisen markkinoinnissa ja tuotekehittelyssä. Haluamme näkyä ja kuulua myös kansainvälisesti vieraidemme kautta toiminnan kasvattamisessa ja kasvaessa.

Tutustu lainaan

yrityslaina-bg

E&T Laatupalvelut Oy   25.000 €   11,50 %   24 kk

E&T Laatupalvelut Oy hakee Fundun kautta 25.000 euron yrityslainaa tilausten toimittamiseen.

Tutustu lainaan

Yhteistyö­kumppanit

Lähitapiola
Tekes
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Sijoittaja.fi
Solinor
Clients Oy